Seleccionar página

Quòrum Consultors

és una consultora de participació ciutadana
i de gestió pública, especialitzada en la conceptualització
i desenvolupament de processos participatius
i d’implicació ciutadana

Procés de treball

Anàlisi estratègica
i pla d’acció

Formulació de les problemàtiques
Disseny i projecció del procés i calendari
Definició del pla de comunicació

Diagnosi social
participada

Definició del mapa d’actors
Obertura d’espais informatius i formatius cap al ciutadà
Concertació social de la diagnosi

Construcció compartida
de les solucions

Recollida d’aportacions ciutadanes
Anàlisi tècnic polític dels resultats
Elaboració dels mecanismes de control i seguiment

Resolució del procés

Redacció de la memòria participativa
Avaluació del procés i propostes de millora
Seguiment de la implementació de la política pública

“El nostre objectiu és atendre la creixent necessitat de les administracions públiques de donar resposta a les demandes dels ciutadans i ciutadanes d’incrementar el grau de participació que tenen els afers públics.”

Serveis

01

Eines per la gestió d’un
nou paradigma
i model de governança pública

02

Desenvolupament
econòmic local

03

Millora de
l’estructura local

04

Mediació
comunitaria

05

Urbanisme
participatiu

06

Definició de
polítiques públiques

07

Formació y
capacitació

08

Participació
i implicació ciutadana

Vols saber més de nosaltres?

Els nostres projectes
s’orienten a millorar
els canals de relació
entre l’administració i
els ciutadans.

Posa’t en contacte
amb nosaltres.

Quòrum Consultors SL
C/ Aribau 168, 1r 1a
08036 Barcelona 1
Tel. 629 383 642
Fax. 937 982 733